Etik ve Sosyal Uygunluk

Cam Merkezi A.Ş. sorumluluk sahibi bir işveren ve iyi bir kurum olarak insanların hayatını iyileştirmeye katkıda bulunan ürünleri geliştirip üretme konusunda çaba göstermektedir. Ürünlerimizin imalatı, dağıtımı ve satışı da dâhil olmak üzere tüm faaliyetlerimiz hem insan hakları, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili hükümlere hem de çevreyle ilgili hükümlere uygun bir şekilde yürütülmelidir. Tüm çalışmalarımızda sürdürülebilirlik ana fikri esasında düzenli gelişim sağlamak için çaba gösteririz.

Cam Merkezi Kurumsal İş Etiği Politikası kapsamında, etik kuralların ihlaline yönelik ortaya çıkan tüm durumları, bildiri ve şikayetleri incelemek ve çözüme ulaştırmakla sorumlu bir Etik Kurulu bulunmaktadır.

Cam Merkezinin tüm personeli, etik kural ihlali yapıldığını düşündüğü olay ve kişileri, tutanak ile birlikte kurula bildirir. Kurul, konuyu toplanarak ele alır ve inceleme süreci başlatılır. Gerekli delil ve tutanaklar incelenir. Gerektiğinde hukuk danışmanlarından görüş alınabilir. Sonuç yazılı olarak ilgili birim/kişiye bildirilir. Tüm bu süreç Cam Merkezi bütününde gizlilik içerisinde yürütülür. Cam Merkezi, politikanın geliştirilmesi için gelecek olan her türlü teklife açıktır. İhlal edilme, şikayet gibi durumlar Etik Kurul Danışmanı’na bildirilir ve danışman tarafından olay/durum Etik Kurul’a sunulur. Uygulama, teklif, sorun, şikayet ve ihlal bildirimi konularında aşağıdaki iletişim bilgilerine başvurulabilir:

E-mail: etik@cammerkezi.com

Tel: 0216 575 88 90

Adres: Vedat Günyol Cad. Demir sok. No:1/A Piyale İş Merkezi A Blok Kat 5 Ataşehir / İstanbul